TRABZON SERBEST BÖLGESİNDE 01.01.2023 – 31.12.2023 TARİHLERİ ARASINDA B.K.İ. TRANSBAŞ TARAFINDAN UYGULANACAK OLAN KİRA TARİFELERİ

                                                                                                                                      Tablo:1

KİRALANACAK ALAN

Alan M2 ABD Doları/ M2/ Ay
Kapalı Alan Kiraları *  0-  500  m2’ ye kadar 4,84 $
501-3000  m2 ‘ye kadar 4,24 $
       3001  m2   ve üzeri 3,63 $

 

Açık stok sahası kiraları (2018/4 sayılı genelge kapsamı) 3,63 $
Ofis kiraları 8,47 $

(*) Yukarıda yer alan kapalı alan tarifesindeki ücretler açık alan ve kapalı alan bedelleri dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Arazi ve kapalı alan kiralamalarında kullanıcılardan, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıllık kira tutarında kesin ve süresiz teminat mektubu ya da yıllık kiranın %25’i oranında depozito alınır.

TRABZON SERBEST BÖLGESİNDE 01.01.2023 – 31.12.2023 TARİHLERİ ARASINDA B.K.İ. TRANSBAŞ TARAFINDAN UYGULANACAK OLAN HİZMET TARİFELERİ

Tablo:2

TERMİNAL HİZMET TARİFELERİ     
  Birim ABD Doları
Genel Kargo Ton 3,30 $
Genel Kargo (Gemiden S.B) Ton 5,00 $
Genel Kargo (S.B. Gemiye) Ton 5,00 $
Konteyner Boşaltması Ton 4,40 $
Dökme Katı Ton 2,20 $
Dökme Katı (Gemiden S.B) Ton 4,25 $
Dökme Katı (S.B. Gemiye ) Ton 4,25 $
Tekerlekli Ve Paletli Araçlar Adet 4,50 $
Tehlikeli Eşya Ton 3,75 $
Konteyner 20’ (Dolu) Taşıma Hizmeti Adet 40,00 $
Konteyner 40’ (Dolu) Taşıma Hizmeti Adet 65,00 $
Konteyner 20’ (Boş)  Taşıma Hizmeti Adet 20,00 $
Konteyner 40’ (Boş)  Taşıma Hizmeti Adet 35,00 $
Palet (Boş) Adet 0,20 $

Tablo:3

ARDİYE HİZMET TARİFELERİ                                                                      
 
Genel Kargo Ton 0,12 $ / Gün
Dökme Katı Ton 0,17 $ / Gün
Otomobil Adet 1,50 $ / Gün
Treyler, Tekerlekli Ve Paletli Araçlar Adet 5,00 $ / Gün
Konteyner 20’ (Dolu) Adet 2,50 $ / Gün
Konteyner 40’ (Dolu) Adet 4,00 $ / Gün
Konteyner 20’ (Boş) Adet 2,00 $ / Gün
Konteyner 40’ (Boş) Adet 3,50 $ / Gün
Palet Adet 0,06 $ / Gün

 

TRABZON SERBEST BÖLGESİNDE 01.01.2023 – 31.12.2023 TARİHLERİ ARASINDA B.K.İ. TRANSBAŞ TARAFINDAN UYGULANACAK OLAN HİZMET TARİFELERİ

Tablo:4

GEMİ YÜKLEME VE GEMİ BOŞALTMA HİZMET TARİFELERİ
    Birim  Yükleme Boşaltma
Genel Kargo Ton 6,50 $ 6,50 $
Dökme Katı Ton 5,50 $ 5,00 $
Otomobil Adet 12,00 $ 12,00 $
Treyler, Tekerlekli Ve Paletli Araçlar Adet 35,00 $ 30,00 $
Konteyner 20’ (Dolu) Adet 41,00 $ 65,00 $
Konteyner 40’ (Boş ) Adet 50,00 $ 75,00 $
Konteyner 20’ (Dolu) Adet 13,50  $ 13,50 $
Konteyner 40’ (Boş) Adet 16,50 $ 16,50 $

Tablo:5

Hizmetin cinsi Ücret uygulaması
Telefon, Fax, İnternet Kullanıcılara ait ise kendilerince, Transbaş’a ait ise kullanma süresine göre faturalandırılacaktır.
Elektrik, Su, Bakım a.     Elektrik ücreti ofis ve depo sayaçlarından okunarak faturaya %10 eklenerek,

b.    Genel aydınlatma kullanılan m²  ye göre,

c.     Su faturası kullanıldığı m²  ye göre,

d.    Tamir-bakım kullanılan m² ye göre hesaplanır.

Bölgenin Temizliği Ve Çevre Düzenlemesi Kiracılar ve Transbaş arasında %10 koordinasyon esasına göre, kullanılan m²  üzerinden hesaplanır.
Güvenlik Hizmetleri Kiracılar ve Transbaş arasında kullanılan m²  üzerinden hesaplanır
Kara Taşıtları Fuzuli İşgal Bedeli Bölgede bekleyen araçlar için 24 saat fuzuli işgal bedeli alınmaz. Süre bitimi sonrası her 24 saat için 15 ABD Doları ücret alınır.
Serbest Bölge İşlem Formu Takımı 3 ABD dolarıdır.
Mesai Dışı Çalışma Formu Takımı 3 ABD dolarıdır.
Taşıt Pulu Talep Formu Takımı 15 ABD dolarıdır.
Diğer Hizmetler Tarifeler kısmında yer almayan hizmetler için ücretler, Serbest Bölge onayı ile birlikte belirlenir.
Kantar Tartım Ücreti 2.50 $ / araçtır.

Bu tarife, bölgede verilecek 1, 2, 3, 4 nolu ücret tablolarının dışında kalan hizmetleri kapsar.