Üretim konulu Faaliyet Ruhsatı kapsamında faaliyet gösteren serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın...
Arazi ve kapalı alan kiralamalarında kullanıcılardan, bir defaya mahsus olmak üzere bir yıllık kira tutarında kesin ve süresiz teminat mektubu ya da yıllık kiranın %25'i oranında depozito alınır.
Tüm faaliyette bulunacak yatırımcılara arazi ve kapalı alanların kiralanması, bölge içerisindeki yükleme boşaltma...
Trabzon limanı, esas kuzeye doğru çizilen uzunlukları 1 mil olan iki hayali çizgi arasındaki deniz bölgesi üzerine kurulmuştur.