Trabzon Hakkında

Hakkında

Türkiye: Doğu ile Batı arasındaki Köprü

Türkiye, Doğu Akdeniz in ana ticaret ve iş gücü olarak bir yer edinmiştir. Stratejik konumu, Ortadoğu’daki geleneksel ticaret ortaklarının (Iran, Irak, Suriye) yanı sıra doğu Avrupa, orta Asya ve Bağımsız Devletler topluluğu bölgelerine de mükemmel erişim olanağı sağlar.

188 +

Alan (km²)

816 k+

Nüfus

mesmerizing-scenery-green-mountains-with-cloudy-sky-surface
foto-trb

Tarihte ‘Doğunun Aslanı’ olarak anılan Türkiye, 779,450 km karelik bir alandır. Nüfusu 67 milyon (2001) civarındadır. 1952 den beri bir NATO üyesi olan Türkiye, siyasi ve ekonomik istikrar ile Avrupa ile gelişen iş ortaklıklarına önem vermekte. Ekonomik İşbirliği ve kalkınma örgütü ile Avrupa Konseyi üyesi olan Türkiye, şu anda Avrupa Birliği üyelik müzakereler sürecindedir. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük birliği neticesinde mallar taraflar arasında gümrük kısıtlamalarına tabii tutulmadan dolaşım olanağı tanınır.

 

Son otuz yıl içerisinde Türkiye, Amerika ve Avrupa ile arasındaki ticaret ilişkilerini geliştirerek toplam ticaret dengesini batı olarak ağırlaştırdı. Ana ticaret ortakları ABD, Almanya, Ingiltere, Italya, Fransa, Ispanya, Çin ve Rusya’dır. Coğrafi, tarihi ve kültürel olarak hep batı ve doğu arasında bir köprü olan Türkiye, Doğu Avrupa ve Asya piyasalarından yararlanmak için ideal konumdadır. Ekonomi halen büyüme göstermektedir. Günümüzde 9 ayrıcalıklı ticaret anlaşması yürürlüktedir: EFTA, Israil, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Hırvatistan, Bosna, Filistin ve Tunus. Gelişen uluslar arası ticaret akımı Karadeniz’in bir ticaret yolu olarak çok karlı olacağının bir işaretidir.

 

Trabzon Şehri

Eskiden batılı ismi ‘Trebizond’ olarak anılan Trabzon, Kuzey Doğu Anadolu’dadır. Tarihi, kültürel varlığı ve mimarisi ile adını duyurmuş Trabzon beldesi, 8.3 km kare alana yayılmış ve 340,000 civarında bir nüfusu barındırmaktadır.

İklim

Karadeniz ikliminin hakim olduğu Trabzon, Türkiye genelindeki iklimden farklı olarak genelde tüm yıl ılık, nemli ve yağışlıdır. Diğer yörelere göre mevsimleri daha ılımlı geçer. Beldedeki topraklar verimli, su kaynakları zengin ve bitki örtüsü ile barındırdığı hayvan çeşitleri çok sayıdadır, ve yoğun ormanları vardır.

Tarih

Trabzon ismini kare halindeki masalara(Trapezus) benzetilen eski şehir duvarlarından almıştır. Arianus(98- 117M.S.) önderliğinde bir Roma vilayeti haline gelen Trabzon, sonradan iki defa Hadrian (117- 138M.S.) tarafından ele geçirildi, ve ilk limanı kendi adına burada inşa ettirmiştir. Trabzon, on sekizinci yüzyıldan itibaren Erzurum, Tebriz, Karadeniz ile Persler arasında hayati önem taşıyan bir ticaret yolu haline geldi. Bu dönemden itibaren ithalat ve ihracat bakımından önemi anlaşılmış ve birçok güç Trabzon’u elde etmeye çalışmıştır. Osmanlılar tarafından ilk fetih denemesi 1447 ile 1458 arasında Sultan İkinci Murat tarafından yapılmış, ama filosu başarısız olmuştur. Trabzon 1461 senesinde Osmanlıların hakimiyetine geçmiş, ve Cumhuriyet döneminde günümüzün önemli Karadeniz limanı haline gelmiştir.

Trabzon Karadeniz deki en modern limanlardan biridir ve Karadeniz Ülkelerinin hareketli ticaret trafiğinin ortasındadır. Doğu ve Batı arasında ticareti yönlendirmek için ideal pozisyonda, ve Serbest Bölge ve ticaret merkezinin kurulması ile kapasitesi önemli şekilde artmıştır.

Gürcistan sınırına sadece üç saatlik mesafededir. Orta Asya ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile doğrudan hava ve kara bağlantısına sahiptir. Trabzon Serbest Bölgesi, aktarma merkezi olarak çok yönlü fırsatlar sunmak için tasarlanmıştır.

Trabzon limanının kapsamlı olanakları yedi rıhtımdan oluşmaktadır. Derinliği 9 ila 10.5 metre, uzunluğu 200 ila 400 metredir. Toplam kapasitesi senede 2,000 gemi olup, modern konteynır terminali gerekli teçhizat ile donatılmıştır.

Önemli Devlet Yatırımları

Türkiye tarih boyunca ticaret açısından önemli bir kavşak olmuş ve ekonominin istikrarı ve gelişimi için limanlarına ihtiyaç duymuştu. İthalat ve ihracat için gerekli altyapı temin edilip, ilgili kurumların oluşturulması ile limanların işletilmesi konularında büyük gelişmeler sağlanmıştır. Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından yapılan altyapı yatırımları başarılı olmuştur.

Çağdaş, Uluslar arası bir Ticaret Merkezi

Trabzon aktarma merkezi olarak çok yönlü fırsatlar sunmak için tasarlanmıştır. Toptan mallar için ideal bir orta dağıtım noktasıdır- büyük gemilerin kargolarını yerel dağıtım için küçük gemilere veya kara ulaşımı için kamyonlara yükleme fırsatını sunar. Yüksek değerli mallar için Trabzon serbest bölgesi güvenli ve kullanışlı depolama tesisleri sunar. Buradan bölgesel piyasalar, istenilen miktarlarda mal alımı yapabilirler.

Trabzon’un stratejik konumu, modernliği ve başarılı yatırım programları sağlıklı ve karlı bir gelecek vaat ediyor.

Türkiye’nin siyasi ve ekonomik alanlarında önem kazanması, batı, doğu ve kuzeyindeki piyasaların güçlenmesi Karadeniz in git gide önem kazanacak bir ticaret yolu olduğunun göstergesidir. Trabzon kapsamlı ve güncel tesisleri ile bütün komşu piyasalarına açık erişim olanağı sağlamakta. Trabzon’un elverişli nakil ve aktarma konumu ile sunduğu avantajlar geniştir.

Stratejik Konum

Trabzon, bölgedeki tüm önemli piyasalara mükemmel erişim olanağı sağlar. Trabzon’un sunduğu modern altyapı ve gelişim imkanlarını, uluslar arası ticareti yaygınlaştırmak amacıyla çok az bölge sunabilir.

Trabzon'a Kara mesafeleri

Bazargan (İran sınırı) 650km
Tebriz (İran) 950km
Tahran (İran) 1617km
Sarp 198km
Nakhijvan 750km
Ermeni sınırı 570km
Baku (Azerbaycan) 1000km

Deniz Ulaşımı

Karadeniz in yararlı bir ticaret yolu olarak gelişimi ortadadır. Kuzey batıya doğru Doğu Avrupa ülkeleri ile; ve kuzey doğuya orta Asya ülkeleri ile bağlanmaktadır.

Kara Ulaşımı

Trabzon yerleşmiş ve gelişmekte olan bir karayolları sisteminin merkezidir. Güney doğuda Suriye, Irak ve tüm Türkiye, doğuda Iran, ve kuzey doğuda ise Orta Asya ülkelerine erişim olanağı sunar.

FRMN6998 copy