Hakkımızda

Kurumsal

Trabzon Serbest Bölgesi

Trabzon serbest bölgesi Trabzon limanı içerisindedir. Tanımı, Ülke içinde ama gümrük bölgesi dışındadır. Yüksek değerli mallar için Trabzon serbest bölgesi güvenli ve kullanışlı depolama tesislerini kullanıma sunar ve ihtiyaca göre mal temin eder. Yurtdışından gelen mallar Trabzon Serbest Bölgesindeki depolara gümrük ve ithalat vergisi ödemeden, herhangi bir vergiye tabii tutulmadan hizmetlerden yararlanabilir.

Trabzon serbest bölgesine gelen mallar buradan yurtdışına veya yurt içine işlenerek veya işlenmeden dağıtılabilir. Serbest bölge içinde yerel olarak imal edilmiş malların satılması rakip ülkelerin ihracat serbest bölgelerinde sunulmayan bir fırsattır.

İçerikler hazırlanıyor…

İçerikler hazırlanıyor…

Trabzon serbest bölgesinde yapılan her tür ticaret, transit ticaret ve her türlü malın satılmasına ilişkin her faaliyet Türk ve yabancı firmaları ayırt etmeksizin eşit olarak gerçekleştirilebilir.

Serbest bölge yabancı yatırımcılara çekici ekonomik teşvikler sunmaktadır:
– %100 yabancı sermaye
– %100 yabancı mülkiyeti
– Yan kuruluş ve tabi şirketlerin yerel ortaksız kurulması.
– Türk özel sektörüne açık olan her faaliyetin yabancı ve yabancı ortaklı firmalara da açık olması